LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA NGUYÊN THẠCH

Trên trang mạng danlambaovn.blogspot.com ngày 02.10.2019 có đăng bài viết “Côn đồ ngán côn đồ” của tác giả Nguyên Thạch. Bài viết đã cho thấy một sự nhận thức lệch lạc, thiếu khách quan, cố tình xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, bộc lộ bản chất phản động, xúc phạm các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, phủ nhận hoàn toàn mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc. Gây hoang mang, dao động, mất lòng tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng, Nhà nước.

  1. Đảng và Nhà nước ta luôn có đường lối đối ngoại đúng đắn, ngày càng mở rộng, đi vào chiều sâu, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, tạo được sự đồng thuận cao trong toàn Đảng, toàn dân và cộng đồng quốc tế.

Với tâm địa đen tối, Nguyên Thạch đã đưa ra nhận định hết sức phản động là “Việt cộng sẽ núp bóng bên ghềnh đá để làm ngư ông đắc lợi.…

Read more