SỰ THẬT VỀ NHỮNG LỜI BỊA ĐẶT CỦA VŨ ĐÔNG HÀ

Hiện nay các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị thường xuyên lợi dụng ưu thế lan tỏa nhanh trên quy mô lớn của mạng xã hội để xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách phát luật của Nhà nước, gây nên sự xáo trộn tư tưởng, tâm lý của nhân dân. Không ngoài mục đích trên, ngày 07/11/2019, trên trang mạng Danlambaovn.blogspost, Vũ Đông Hà đăng tải bài viết: “Bao nhiêu đảng viên CSVN được Tàu cộng đào tạo thành cán bộ? Và làm gì khi về nước”, y đã trắng trợn bịa đặt khi cho rằng: “Khi Bắc Kinh ngang nhiên xâm lược bãi Tư Chính thì toàn bộ các lãnh đạo cao cấp của Ba Đình im lặng hoặc né tránh. Điều đó có thể bị coi là “chỉ hèn nhát với giặc”“Trở thành cán bộ phải qua Tàu để được đào tạo.

Read more