Cảnh giác với luận điệu của kẻ thất phu Nguyễn Đình Cống

Lợi dụng sự kiện nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 vi phạm chủ quyền biển, đảo của Việt Nam, các thế lực thù địch đã đăng tải nhiều bài viết xuyên tạc chủ trương, sách lược đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Với tư duy võ biền của kẻ thất phu, Nguyễn Đình Cống đã đăng tải bài viết “Phải chăng ông Trọng không biết sự thật?” trên baotiengdan, cho rằng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta đang “bưng bít thông tin” và “im hơi lặng tiếng” trước những hoạt động vi phạm của Trung Quốc. Đây là luận điệu xuyên tạc rất thô thiển, hoàn toàn là sai trái. Bởi sự thật:

Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm quyền được thông tin của mọi công dân. Xuyên suốt chặng đường cách mạng, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán chủ trương khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi để mọi công dân được thực hiện các quyền tự do cơ bản của công dân.…

Read more