Trần Mai Trung – kẻ xuyên tạc sự thật

Gần đây, Trần Mai Trung đăng bài viết “Bóng ma trong Đặc khu” trên trang mạng danlambao. Xuyên suốt bài viết là những luận điệu xuyên tạc về chính sách huy động nguồn lực trong và ngoài nước để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; mở rộng quan hệ đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta với Trung Quốc; chia rẽ mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Có thể chỉ rõ tính sai trái, xuyên tạc của Trần Mai Trung trên những nội dung sau:

Thứ nhất, Trần Mai Trung cho rằng, Đảng và Nhà nước ta phát triển luật Đặc khu nhưng lại đi vay Trung Quốc, buộc nhân dân Việt Nam và con cháu chịu trách nhiệm cho dự án.

Đây là luận điệu hoàn toàn sai trái, phản động, thể hiện cái nhìn hết sức méo mó, dị dạng của Trần Mai Trung.…

Read more

PHẠM ĐÌNH TRỌNG – KẺ LỘNG NGÔN

Từ ngày 11/10 đến 13/11/2019, với các kỳ 1,2,3 đăng trên trang mạng danlambao, trong đó có bài “Thảm họa cộng sản- Ban lãnh đạo đảng thấp kém”, Phạm Đình Trọng tiếp tục nói xấu, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành, hòng kích động gây chia rẽ nội bộ Đảng, Nhà nước ta.

Nguyễn Đình Trọng nên biết rằng, dù ông có cố ý bóp méo sự thật, phủ nhận, hạ bệ, xuyên tạc hình ảnh của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành trong hệ thống chính trị thì sự thật về những công lao đóng góp của các đồng chí đó đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước với dân tộc luôn được khẳng định. Điều này, được minh chứng: Phát biểu thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội tại Quốc hội ngày 30/10, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; cho rằng, những thành tựu kinh tế – xã hội đạt được trong năm 2019 là tích cực, toàn diện.…

Read more