Những bình luận xuyên tạc của Mẹ Nấm

Nói đến Mẹ Nấm, ai cũng biết đây là kẻ phạm tội chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, bị pháp luật Việt Nam trừng trị. Rồi Y được Nhà nước Việt Nam khoan hồng trả tự do, cho sang Mỹ tị nạn. Sau khi sang Mỹ, Mẹ Nấm không những không ăn năn, hối lỗi, mà còn viết những bài như “họa mất nước” để xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Một là, thông qua bài viết “họa mất nước”, Mẹ Nấm có những bình luận xuyên tạc rằng, “Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam đã chấp thuận miễn thị thực cho người nước ngoài vào những khu kinh tế chạy dọc theo chiều dài đất nước. Họa mất nước ngay trước mặt, có bao nhiêu người quan tâm?”. Phải khẳng định, đây là luận điệu xuyên tạc hết sức nguy hiểm của Mẹ Nấm.…

Read more

CẢNH GIÁC VỚI ÂM MƯU CỦA NGUYỄN NGỌC GIÀ

Sử dụng các phần tử cơ hội chính trị thông qua một số trang mạng xã hội đưa ra những luận điệu xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước là âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. Thực hiện âm mưu này, ngày 2.12.2019, trên blog danlambaovn.blogspot.com, có đăng tải bài viết của Nguyễn Ngọc Già với tiêu đề “Điều 117 của Bộ luật Hình sự – Một tội danh không có hậu quả”. Trong bài viết này, Nguyễn Ngọc Già đưa ra một mớ luận điệu vô căn cứ, để quy chụp, xuyên tạc Điều 117 của Bộ luật Hình sự của Việt Nam với âm mưu sâu xa là ủng hộ cho những kẻ, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước ta. Đây là âm mưu hết sức thâm độc của Nguyễn Ngọc Già bởi:

Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 (gọi tắt là BLHS) đã quy định như sau:

“1.…

Read more