VẪN LÀ NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA NGUYỄN NGỌC GIÀ

Lợi dụng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ngày 15/12/2019, trên trang Danlambaovn.blogspot.com Nguyễn Ngọc Già lại đăng bài: Không nên ngộ nhận giữa chủ nghĩa yêu nước và lòng yêu nước. Thực chất bài viết của Nguyễn Ngọc Già không có gì khác đó là xuyên tạc và phản động, hòng đánh lừa người đọc nếu như không tìm hiểu các hoạt đông, các diễn đàn mà Đại hội đã thảo luận.

Thứ nhất, bằng cách đưa thông tin không đầy đủ về các hoạt động của Đại hội, các nội dung trong phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Nguyễn Ngọc Già cho rằng, Đại hội đã: “Ngộ nhận về chủ nghĩa yêu nước”.

Chúng ta đều biết, từ ngày 10-12/12/2019 tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, nhiệm kỳ 2019 – 2024.…

Read more