TRẦN GIA PHỤNG KẺ XẢO BIỆN BỈ ỔI

Gần đây, trên trang mạng xã hội, kẻ có tên Trần Gia Phụng đã cho đăng tải bài viết “Lá Diêu Bông và Cộng Sản Việt Nam”. Dựa vào bài thơ “Lá diêu bông” của nhà thơ Hoàng Cầm để nói xấu, bôi nhọ Lãnh tụ Hồ Chí Minh, vấn đề độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của nước ta. Trong bài viết Y cho rằng: Lá diêu bông là một thứ lá tưởng tượng, không có thực. Qua đó ví việc Hồ Chí Minh “du nhập chủ nghĩa Cộng sản vào Việt Nam” hay việc giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta cũng như việc đi tìm lá diêu bông, không có thật. Thực chất, đây là lập luận hoàn toàn xảo biện, bỉ ổi của Trần Gia Phụng. Vậy sự thật là gì?

Thứ nhất, Việc Hồ Chí Minh đưa Việt Nam theo con đường chủ nghĩa cộng sản là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp.

Read more