VietTuSaigon đã đến lúc cuồng

Trong khi cả thế giới đang trở nên bất an bởi nhiều yếu tố trong đó, Covid-19 và vấn đề chống phân biệt chủng tộc cũng như thiên tai, địch họa đang hành hoành. Covid-19 không chỉ diễn ra ở một hay vài quốc gia mà đang lan ra khắp tất cả các khu vực, các châu lục; trong đó, Hòa Kỳ là quốc gia đang phải hứng chịu nhiều tổn thất lớn nhất. Đây là thảm họa lớn mà nhân loại đang phải gánh chịu.

Trước thảm họa đau lòng đó, nếu còn chút lương tâm thì phải chia sẻ, động lòng trắc ẩn cho những đất nước, những dân tộc, con người, những số phận đang phải gánh chịu đau khổ, mất mát vì thiên tai, dịch bệnh. Nhưng với tâm địa xấu xa, những kẻ như VietTuSaiGon và bè đảng chỉ mong sao cho thế giới đảo điên, hỗn loạn hơn, nhân loại phải chịu nhiều đau khổ hơn thì chúng mới hả hê, sung sướng.…

Read more