CHIÊU TRÒ CŨ RÍCH CỦA THU HÀ

Trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch, những phần tử phản động, cơ hội ráo riết tăng cường các hoạt động chống phá. Điển hình trong bài viết: Quan cộng sản: được ăn, được nói, được gói mang về… của Thu Hà đăng trên báo tiengdan đã đưa ra đủ các loại thông tin bịa đặt, bôi nhọ, suy diễn, đồn đoán nhận định vô căn cứ về cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị nhằm mục đích gây rối, làm nhiễu loạn thông tin, chia rẽ và phá hoại các chủ trương chính sách của Đảng về công tác cán bộ, cho rằng công tác cán bộ của Đảng ta là không dân chủ, thiếu minh bạch, việc quy hoạch, sắp xếp cán bộ là để hình thành một tầng lớp đặc quyền, đặc lợi, cấu kết chia chác mọi nguồn lợi.…

Read more