“TƯ DUY ĐỘT PHÁ” CỦA ĐÁM “DÂN CHỦ CUỘI”!(kỳ 1)

“Nói dối như Cuội” là thành ngữ phổ biến của số đông các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Cứ nói đến chuyện Cuội là hầu hết mọi người biết rằng đó là những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, không thể tin và phải hết sức đề phòng. Ấy vậy mà, như “đến hẹn lại lên”, cứ mỗi lần Việt Nam tổ chức các sự kiện chính trị quan trọng là bấy nhiêu lần mấy “nhà dân chủ Cuội” ở trong và ngoài nước lại nhao nhao cất “lời ong tiếng ve” đưa đẩy, “thêm mắm, thêm muối”, chê bai đủ kiểu. Lần này cũng vậy, khi Đảng Cộng sản Việt Nam chuẩn bị tiến hành Đại hội XIII, họ cũng hùa nhau “bình luận” và đưa ra những “phát kiến dân chủ” cho nội dung Dự thảo Văn kiện của Đại hội.

Vậy vấn đề là, tại sao những “nhà dân chủ” lại mất nhiều công sức và thời giờ đến vậy để nêu lên và đề xuất những “phát kiến dân chủ” đối với Đảng Cộng sản Việt Nam.…

Read more