“TƯ DUY ĐỘT PHÁ” CỦA ĐÁM “DÂN CHỦ CUỘI”(kỳ 2)

2. Họ mượn cớ bàn luận về nội dung Văn kiện Đại hội để gieo rắc những mộng tưởng “dân chủ” không có thực ở phương Tây

Dân chủ của “Cuội” phải là nền “chính trị đa nguyên”, phải là “bầu tổng thống trực tiếp”, phải là “dân cử, dân bầu”, chứ không thể nào là “đảng cử, đảng bầu” hay “đảng cử, dân bầu”… Đúng là “đất lề, quê thói” – Cuội sinh ra ở đâu thì vẫn giữ được “cái giống nhà Cuội” ở đó.

“Cuội” đưa ra cái lý luận ở trên Cung Trăng bàn với Chị Hằng thì được. Nhưng khi áp dụng cái lý luận đó vào trái đất này, trước hết là ở nước Mỹ thì “Cuội” bị dân Mỹ đánh cho “tan xác pháo” ngay lập tức. Bởi thực tế từ ngày có “nền chính trị đa nguyên” đến nay, tuy nước Mỹ có đến hàng trăm đảng phái được phép hoạt động theo cái gọi là “Tuyên ngôn tự do, dân chủ” của nước Mỹ, nhưng cuối cùng cũng chỉ có duy nhất hai cái “Đảng Con Lừa” và “Đảng Con Voi” nó “độc quyền và độc đảng” lãnh đạo nước Mỹ mà thôi, làm gì có cái đảng nào khác ho he dám nhảy lên “vũ đài chính trị”.…

Read more