“TƯ DUY ĐỘT PHÁ” CỦA ĐÁM “DÂN CHỦ CUỘI”(kỳ 3)

3. Họ lo sợ cho sự sụp đổ bởi những tư tưởng chống cộng trên thế giới và sự thành công của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa

Trái ngược với nghịch cảnh, giai cấp công nhân và nhân dân lao động đã tiếc thương, nuối tiếc cho bao lý tưởng tốt đẹp của mình bị mất đi khi chứng kiến sự sụp đổ khi chủ nghĩa xã hội hiện thực ở các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô vào những năm 80-90 của thế kỷ trước. Thì lúc đó, đám “anh em nhà Cuội” là người vui mừng nhất, và cũng luôn “tiên đoán” chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam cùng lắm cũng chỉ tồn tại được vài năm, hay đến năm 2000… Ấy vậy mà ngược lại, chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam không chỉ đứng vững mà còn phát triển một cách đĩnh đạc, mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong suốt từ thập niên 80 của thế kỷ trước đến nay.…

Read more