CẦN NẮM VỮNG NHỮNG QUY ĐỊNH XỬ PHẠT LIÊN QUAN ĐẾN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID – 19 Ở ĐÀ NẴNG

Vừa qua, Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Đà Nẵng đã ban hành văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã tập trung đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền ủng hộ chủ trương bảo vệ sức khỏe của Nhân dân trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Theo đó, bên cạnh các nội dung tuyên truyền theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 1126/UBND ngày 27-2-2020, Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố đề nghị các đơn vị tăng cường tuyên truyền các nội dung về xử lý hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm, trong đó tập trung tuyên truyền nêu rõ các mức phạt đối với các hành vi vi phạm.…

Read more