Đỗ Ngà – “nhìn rau, gắp thịt”

Gần đây, trên Internet và mạng xã hội đăng tải bài viết: “Bệnh háo danh trong ĐCS, căn bệnh bất trị!” của Đỗ Ngà, cũng như các nội dung xuyên tạc và bịa đặt trước đây. Đỗ Ngà đã lợi dụng các khuyết điểm của một vài cá Nhân để rồi vơ đũa cả nắm, đồng nhất một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham ô, tham nhũng với toàn bộ cán bộ, đảng viên, từ đó xuyên tạc Đảng ta hiện nay là háo danh, là vô liêm sỉ. Đây rõ ràng là luận điệu phản động, hòng hạ uy tín của Đảng với Nhân dân và cũng thể hiện thái độ chống đối của Đỗ Ngà đối với Đảng Cộng sản Việt Nam.

 Trên thực tế, từ khi ra đời đến nay, bằng phẩm chất và trí tuệ của mình, dưới sự lãnh đạo của Đảng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng đã nêu cao tính tiền phong, gương mẫu; không quản hy sinh, vượt qua bao khó khăn, gian khổ lãnh đạo Nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; đánh thắng hai tên đế quốc đầu sỏ vào bậc nhất thế giới; chiến đấu giành thắng lợi trong hai cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Tây Nam, biên giới phía Bắc và ngày nay đang vững bước trên con đường đổi mới.…

Read more

VẠCH TRẦN ÂM MƯU LỢI DỤNG DỊCH COVID ĐỂ CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA

Từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình trong nước và thế giới xuất hiện những vấn đề phức tạp mới, diễn biến khó lường, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 bùng phát kéo dài, tái trở lại ở một số quốc gia, trong đó có Đà Nẵng của Việt Nam chưa được ngăn chặn triệt để, đã tác động ảnh hưởng đến an ninh, kinh tế, xã hội của đất nước.

Lợi dụng tình hình này các thế lực thù địch, các đối tượng phản động, chống đối cách mạng Việt Nam đã thiết lập hàng trăm website và hàng nghìn nhóm (kín và công khai), tài khoản mạng xã hội (facebook, youtube, zalo…) tán phát thông tin dưới nhiều thủ đoạn khác nhau để chống phá vai trò lãnh đạo của Đảng, công kích, hạ thấp uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.…

Read more