“Cái lý” của các “anh dân chủ”

Tình cờ đọc được bài viết trên mạng xã hội với tiêu đề “Hành động cần thiết để thay đổi thể chế chính trị Việt Nam”, có nói về những khó khăn trong quan hệ của Việt Nam với nước láng giềng Trung Quốc và bàn tay “hào hiệp” của nước Mỹ dân chủ, văn minh đang được chìa ra nhưng cộng sản Việt Nam lại khước từ. Để chứng minh cho luận điệu của mình, tác giả bài viết khẳng định: “Mỹ đã từng giúp cho nền VNCH và cũng Mỹ bỏ rơi VNCH, đó là bài học xương máu của nước Việt Nam mà người cộng sản sẽ không bao giờ quên được”, thì tôi thấy quá buồn cười.

          Bài học về việc “bợ đít” ngoại bang, nhận giặc làm cha, để rồi bị vứt bỏ khi không còn tác dụng là của chế độ Ngụy quân, Ngụy quyền Việt Nam Cộng hòa, liên quan gì đến những người cộng sản mà lại cho đó là bài học “xương máu” để mà “không bao giờ quên được”.…

Read more