TỘI ÁC LỚN CỦA VŨ ĐÔNG HÀ

Những ngày gần đây, trên nhiều diễn đàn phản động đồng loạt tán phát bài viết Bài cuồng ca lãnh tụ của Vũ Đông Hà – nguyên thành viên của tổ chức phản động Việt Tân, “ông chủ” của diễn đàn phản động Damlambao. Trong bài viết Vũ Đông Hà đã trắng trợn xuyên tạc, bôi nhọ, phủ nhận, hạ bệ uy tín, thanh danh và cuộc đời cách mạng hết mình vì nước, vì dân của Hồ Chí Minh. Với bài viết này, một lần nữa bản chất phản dân, hại nước của Vũ Đông Hà được bộc lộ rõ.

1) Xúc phạm Hồ Chí Minh là tội ác lớn

Trong bài viết, Vũ Đông Hà đã đưa ra nhiều luận điệu xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp và phong cách đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo y, Hồ Chí Minh có xuất thân không rõ ràng, đời tư không trong sáng, là chính khách độc tài, chuyên quyền, kiêu ngạo, tự khen mình trong mọi tình huống… Động cơ của Vũ Đông Hà rõ ràng không có gì khác là nhằm hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh, làm suy giảm lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Nhân dân ta.…

Read more