KHI “DÂN CHỦ”, “NHÂN QUYỀN” BỊ LỢI DỤNG

Sau khi xảy ra vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng ở xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội), trên một số trang mạng xã hội và đài báo nước ngoài đã xuất hiện nhiều ý kiến sai lệch, cố tình bóp méo sự thật, đổi trắng thay đen để gây chia rẽ giữa Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và nhân dân. Chúng không chỉ biện minh, cổ xúy cho những hành vi vô thiên vô pháp, coi thường kỷ cương phép nước mà còn muốn kích động, thổi phồng sự việc, lôi kéo để tiếp tục làm phức tạp tình hình, thực hiện âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và nhân dân.

Trước hết, thông qua việc xuyên tạc bản chất vụ việc ở xã Đồng Tâm, các đối tượng đang cố tình cổ xúy cho hành vi sai trái của Lê Đình Kình và đồng phạm.…

Read more