ĐỖ NGÀ – KẺ PHÁ HOẠI MÔI TRƯỜNG HÒA BÌNH Ở VIỆT NAM

Gần đây, dư luận trong nước và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài rất bức xúc về bài viết có tiêu đề “Vấn đề Việt Nam” đăng trên mạng xã hội của tác giả Đỗ Ngà. Theo Đỗ Ngà: “Nhân dân thì muốn Việt Nam ngả về phía Mỹ còn Đảng cộng sản thì không bứt ra khỏi quỹ đạo Tầu. Dân và Đảng như trống đánh xuôi, kèn thổi ngược…”. Vậy, thực chất quan điểm này như nào? Phải chăng đó là sự thật?

Trên cả phương diện lý luận và thực tiễn cho thấy, quan điểm của Ngà cũng như nhiều kẻ thù địch, cơ hội chính trị khác là cố tình xuyên tạc, bịa đặt đường lối, quan điểm, chính sách đối ngoại của Đảng ta, nhằm can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam, hòng làm cho tình hình thêm phức tạp, gây hoài nghi, mất ổn định và suy giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.…

Read more