VẤN NẠN BẰNG GIẢ KHÔNG PHẢI LÀ BẢN CHẤT CỦA CHẾ ĐỘ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Hiện nay, trước vấn nạn sản xuất, mua bán bằng giả diễn ra ở nhiều nơi, đang gây bức xúc trong xã hội. Bên cạnh nhiều ý kiến luận bàn về vấn đề này một cách nghiêm túc thấu đáo, khách quan, toàn diện, chỉ ra nguyên nhân, tác hại của việc sản xuất, mua bán bằng giả, thì vẫn còn những giọng điệu lệch lạc, lợi dụng vấn đề này để quy chụp, đổ lỗi cho Đảng, Nhà nước và chế độ. Trong bài viết: “Tấm bằng giả cho chế độ” trên trang mạng xã hội, với thái độ hằn học, từ một hiện tượng xã hội, Đỗ Ngà đã cố tình hướng lái sang vấn đề chính trị, rồi quy kết rằng “nạn buôn bán bằng giả thuộc về một phần của bản chất chế độ”. Rõ ràng đây là luận điệu xuyên tạc, vu khống của kẻ phản động, hòng chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ.…

Read more