SỰ THẬT KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN VÀ XUYÊN TẠC

Mới đây trên trang mạng xã hội, Đỗ Ngà viết bài “Khi xã hội thiếu vắng lòng trung thực”, với thủ đoạn nham hiểm, lợi dụng truyền thông trên không gian mạng để phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và thành quả cách mạng, xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ, nói xấu chế độ, Bác Hồ và truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, thực tiễn đã khẳng định và chứng minh, những thành quả cách mạng và truyền thống quý báu của dân tộc ta là sự thật không thể phủ nhận và xuyên tạc.

1. Trong bài viết Đỗ Ngà cho rằng “Vì sao con người Việt Nam không đoàn kết? Vì họ thiếu tính trung thực”. Xin thưa với Đỗ Ngà rằng, lịch sử luôn khách quan, là hiện thực sống động nhất, bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc. Dân tộc Việt Nam có tinh thần đoàn kết, gắn bó và lòng yêu nước nồng nàn, bất khuất từ ngàn đời nay, điều đó đã được chứng minh qua công cuộc dựng nước và giữ nước, chinh phục thiên nhiên, đánh đuổi kẻ thù xâm lược trước đây và tiếp tục được khẳng định trong thời đại Hồ Chí Minh.…

Read more