NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

Vừa qua trên trang mạng xã hội, tác giả VietTuSaiGon có bài viết: “Hứa Mãi Rồi Tâm Thần, Ung Thư”. Trước hết, phải khẳng định rằng đây là bài viết xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và các đồng chí cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước ta, nhằm hạ thấp uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng thời làm suy giảm niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ. Điều này, không bao giờ có thể đạt được. Bởi vì:

Thứ nhất, ai cũng biết cố Tổng bí thư Lê Duẩn, cố Thủ tướng Phạm văn Đồng là lãnh tụ xuất sắc của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính Phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cả hai đồng chí lãnh đạo đều có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp của cách mạng Việt Nam được lịch sử và nhân dân Việt Nam ghi nhận.…

Read more