NGƯỜI VIỆT NAM KHÔNG BAO GIỜ BỊ CHIA RẼ BỞI NHỮNG LỜI LẼ KÍCH ĐỘNG

Những kẻ bán nước hại dân, phản bội Tổ quốc là những kẻ có miệng lưỡi “không xương”, chúng luôn “xỏ xiên” từ những sự kiện trong nước, trên thế giới, sau đó đưa ra những lời lẽ gọi là “bình phẩm” giống như những chính trị gia, những nhà phân tích lão luyện để so sánh như kiểu “phải thế này, phải thế kia…” nhằm mục đích tuyên truyền, xuyên tạc, kích động nhân dân chống đối Đảng, Nhà Nước và chế độ ta. Đọc bài: “Khi người Việt Nam yêu tự do dân chủ chia rẽ, ai có lợi?” của Song Chi, đăng trên mạng xã hội vừa qua, càng thấy rõ hơn âm mưu đen tối của Y.

1.Mở đầu bài viết, Song Chi đã dùng những từ ngữ nghe rất gần gũi, thân thiện để ngợi ca đức tính tốt đẹp, đúng với bản chất của người dân Việt Nam: “Chúng ta thường được nghe, được học từ nhỏ rằng người Việt chúng ta có nhiều đức tính tốt đẹp như cần cù, siêng năng, yêu nước, có tinh thần đoàn kết….”

Read more