SỰ THẬT VỀ QUYỀN TỰ DO BÁO CHÍ Ở VIỆT NAM

Gần đây, các thế lực thù địch và một số phần tử cơ hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền xuyên tạc, phê phán Việt Nam không có tự do ngôn luận, báo chí, công kích các cơ quan bảo vệ pháp luật Việt Nam điều tra, xử lý các vụ việc liên quan đến lợi dụng tự do báo chí để tuyên truyền chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam trên Internet và các trang mạng xã hội. Đặc biệt là bài viết của Nguyễn Hùng với tiêu đề “Đội bóng 5,4 triệu cầu thủ nhưng chỉ có một sân”. Nội dung bài viết là những luận điệu quy chụp, thiếu khách quan, ngụy biện, với ý đồ đen tối nhằm vu cáo về quyền tự do báo chí ở Việt Nam và cho rằng: “Đảng bảo im là báo chí im”… Vậy thực chất quyền tự do báo chí ở Việt Nam như thế nào?…

Read more