BỘ MẶT THẬT CỦA CÁC “NHÀ DÂN CHỦ”

Có lẽ, đại đa số người dân Việt Nam từ già, đến trẻ đều đã nhận ra bộ mặt thật hết sức phản động, ngược dòng, tráo trở của một số người nhận danh “kẻ sĩ yêu nước”, “trí thức thương nòi”, tự cho mình là “chiến sĩ dân chủ” và các tổ chức phản động như: “Hội anh em dân chủ”, “nhóm dân chủ cấp tiến”… ở Việt Nam. Ấy vậy mà, ngày 18/12/2020, trên trang Rfavietnam.com, VietTuSaiGon đã viết bài: “Vì sao phong trào dân chủ ở Việt Nam mất dần sức sống”. Bài viết của VietTuSaiGon hết sức phản động, xuyên tạc, bịa đặt, phủ nhận thành công của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, không ngượng mồm cho rằng: Một trong những nguyên nhân làm cho dân chủ ở Việt Nam “mất dần sức sống” là vì đảng, chính phủ hiện hành bắt bớ, giam cầm, đàn áp “các nhà hoạt động dân chủ” như Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà …(?).

Read more