Bộ mặt thật của kẻ phản động Jackhammer Nguyễn

Xuyên tạc, bóp méo tình hình sự thật ở Việt Nam và vu khống, bôi nhọ nói xấu Đảng là thủ đoạn quen thuộc của các phần tử phản động chống phá cách mạng, trong đó có Jackhammer Nguyễn. Điều dễ nhận thấy ở Y so với các đối tượng phản động khác đó là ở lối suy diễn chủ quan ấu trĩ, tầm nhìn thiển cận; luôn với giọng văn “trí thức nửa mùa” kết hợp với những thông tin theo kiểu “bắc chõ nghe hơi”; với bản chất vô sỉ, Y chà đạp lên sự thật hiển nhiên, từ những lập luận ngô nghê Y luôn viết ra những thứ mà bất kể người dân nào trên đất nước Việt Nam đọc qua cũng thấy khôi hài và thật chướng tai, gai mắt.

Cụ thể ở bài viết “Thần tượng Trump và người Việt nho giáo”. Jackhammer Nguyễn cho rằng “dân Việt Nam rất thích Donald Trump vì thấy giống ông ta” và “chủ nghĩa cộng sản phiên bản Việt Nam chính là một phiên bản Nho giáo mới, tiếp tục giữ những quan điểm về thế giới về con người của Nho giáo”, “cho mình là trung tâm của vũ trụ coi thường các dân tộc khác”, “ăn trên ngồi trước, thống trị phụ nữ…”.…

Read more