NÃO TRẠNG PHỦ ĐẦY BÓNG TỐI CỦA PHAN THẾ HẢI

Vừa qua, kẻ mang bút danh Phan Thế Hải đăng bài viết “Dàn xếp trong bóng tối, Đảng đang chống lại chính mình” với những luận điệu bịa đặt, bôi nhọ, xuyên tạc về công tác lựa chọn nhân sự dự bầu vào các vị trí trong đại hội Đảng lần thứ XIII tới đây. Tuy nhiên, qua bài viết ấy, Phan Thế Hải cùng với trang mạng phản động Baotiengdan đăng tải bài viết của Y cũng đã thể hiện rõ bọn chúng là những kẻ phản động tuy trình độ mới chỉ dừng ở mức “chưa viết đúng chính tả tiếng Việt”, không hiểu được những điều sơ đẳng nhất về công tác nhân sự nội bộ của các đảng chính trị trên thế giới, xong đã bày đặt “làm thày thiên hạ” đi nhận định, phán xét bừa bãi.

Phan Thế Hải không hiểu nổi điều sơ đẳng nhất về công tác nhân sự nội bộ của các đảng chính trị mà còn bày đặt làm “thánh phán”   

Có một sự thật hiển nhiển mà hầu hết mọi người trưởng thành trên thế giới này đều biết, đó là những công việc nội bộ của các tổ chức, trong đó có công tác sắp xếp, bố trí nhân sự nội bộ của các tổ chức đó là công việc riêng.…

Read more