Cái nhìn của những người “tự nhục”!

Vào những ngày đầu tiên của năm mới 2021, Nguyên Anh một “nhà dân chủ giả cầy” đã đăng tải luận điệu xuyên tạc “Bắn pháo hoa để quên đi bị bịp!” trên Bureau CTM Media – Âu Châu. Trong bài viết, Nguyên Anh đã xuyên tạc, phủ nhận những sự cố gắng của toàn Đảng, toàn dân,  toàn quân ta, vượt qua tình hình khó khăn chung của nền kinh tế thế giới trong năm 2021 dưới tác động của dịch Covid-19 và các tác động của biến đổi khí hậu, để giành được những thành tựu trong phát triển kinh tế – xã hội. Sự xuyên tạc, phủ nhận trên của Nguyên Anh là hành vi bỉ ổi, vô liêm sỉ.

Xuyên suốt bài viết của y là những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt về kinh tế, chính trị – xã hội, nhân quyền và về con người Việt Nam.…

Read more