TÂM NGUYỆN PHẢN ĐỘNG CỦA BÙI QUANG VƠM

Bùi Quang Vơm là một trong những phần tử hăng hái, thường xuyên có nhiều bài viết được đăng tải trên các trang mạng phản động được các thế lực thù địch nước ngoài bảo trợ, dung túng. Vơm cùng một số phần tử cơ hội phản động đã có nhiều bài viết tán dương, ca ngợi giá trị “vĩnh hằng” của chủ nghĩa tư bản, bịa đặt, vu cáo, bôi nhọ, xuyên tạc chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước và toàn xã hội.

Để các độc giả hiểu thực chất cái “tâm nguyện” hay cái dã tâm phản động của Y, tôi buộc lòng phải tóm lược nội dung cơ bản bài viết của Y qua các từ in nghiêng…

“Thế giới đã thay đổi” là tâm nguyện trước tiên mà Vơm muốn “trao đổi với 200 ủy viên trung ương”.…

Read more