NGUYỄN VĂN ĐÀI – KẺ XUYÊN TẠC, BỊA ĐẶT

Trên trang Bureau CTM Media – Âu Châu, Nguyễn Văn Đài đã đăng bài viết với tựa đề: “Chính quyền nằm trên nòng súng”. Đọc bài của Nguyễn Văn Đài, Tôi thực sự thấy ngỡ ngàng, không hiểu tại sao Y là một luật sư mà lại có sự nhìn nhận về thực tiễn và nhận thức kém đến như vậy???!

1.Nguyễn Văn Đài cho rằng: “Sau khi đoạt được quyền lực, chế độ độc tài CSVN tiếp tục dùng quân đội để trấn áp Nhân dân nhằm bảo vệ sự cai trị tuyệt đối của họ”. Với câu này cho thấy, Nguyễn Văn Đài đúng là kẻ có mắt mà không chịu nhìn cho thấu. Bởi vì, Quân đội nhân dân Việt Nam ra đời từ nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu, quân đội luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân nuôi dưỡng và che chở.…

Read more