Không thể bào chữa cho những kẻ chống chính quyền nhân dân

Kêu gọi trả tự do cho “tù nhân lương tâm” và các nhà “hoạt động dân chủ” bị bắt giữ là một trong những giọng điệu quen thuộc của các thế lực thù địch, phản động. Gần đây, ngay sau khi một loạt các tên tuổi đình đám trong “làng dân chủ” bị xét xử về tội chống phá chính quyền nhân dân và nhất là sau thông báo của Bộ Công an về tổ chức khủng bố Triều Đại Việt, một số kẻ lại lớn tiếng bênh vực, tìm mọi cách bào chữa cho những kẻ vi phạm pháp luật này, điển hình là bài viết “Tù và tội. Bài 2: không thể giao cái không có” của Đỗ Thành Nhân đăng trên danlambao.

          Trong bài viết, Đỗ Thành Nhân lập luận rằng cụm từ “chính quyền nhân dân” không được định nghĩa cụ thể trong Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước ta, và vậy y cho rằng không thể kết tội ai đó về việc “chống, lật đổ, phá hoại, xuyên tạc, phỉ báng… một cái không tồn tại, đó là: chính quyền nhân dân”.…

Read more

TRẦN VĂN LẠI XUYÊN TẠC

Vừa qua, Trần Văn có đăng tải bài viết: “Mãi võ để… bảo vệ Đảng”. Nội dung bài viết cho rằng lãnh đạo “đắc tội” với nhân dân nên mới tổ chức “tổng duyệt”, “xuất quân” để bảo vệ Đại hội. Y còn lớn tiếng rằng, những “cá nhân” được lựa chọn tham gia Đại hội đại biểu toàn quốc là những kẻ “đại gian”, “đại ác” nên mới lo sợ cần được bảo vệ… Đây không hẳn là nhận thức ấu trĩ của Trần Văn về công tác bảo vệ Đại hội Đảng mà trong đó còn che đậy âm mưu thâm độc hòng bôi nhọ danh dự, uy tín của cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước rất cần phải nhận diện, đấu tranh bác bỏ.

          Công tác bảo vệ trước những sự kiện chính trị của quốc gia là việc làm cần thiết không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các nước trên thế giới.

Read more