CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, NHÂN DÂN CỦA “THỚI BÌNH”

Những ngày này, người dân cả nước ta, đang phấn chấn trước những kết quả rất đáng khích lệ mà Việt Nam đã đạt được trong năm 2020, mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu, chào mừng Đại hội XIII của Đảng; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tin tưởng vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tuy vậy, ở đâu đó, vẫn còn những kẻ như “Thới Bình” luôn có dã tâm chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại công cuộc đổi mới và cuộc sống bình yên của nhân dân ta. Gần đây, trên trang Bureau CTM Media – Âu Châu, “Thới Bình” đã phát tán bài viết có tựa đề: Trách nhiệm dân vận nhìn từ bản án hình sự sơ thẩm vụ án hội nhà báo độc lập Việt Nam. “Thới Bình”đã lợi dụng việc một số kẻ trong cái gọi là“Hội Nhà báo độc lập Việt Nam” vi phạm luật pháp Việt Nam bị đưa ra xét xử, để hạ thấp vai trò công tác dân vận của Đảng, hạ thấp uy tín của Đảng và Nhà nước ta, cổ súy cho thuyết chính trị tam quyền phân lập.…

Read more