ĐỖ NGÀ – KẺ PHẢN ĐỘNG TRÍ TUỆ CÓ HẠN, THỦ ĐOẠN VÔ BIÊN

Trong những ngày đầu năm 2021, thông qua bài viết “Đảng tính của Đảng Cộng sản là tạo bất công và chia rẽ”, Đỗ Ngà tiếp tục xuyên tạc, bôi nhọ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Với thủ đoạn lập lờ, đổi trắng thay đen, “có ít xít ra nhiều”, “có bé xé ra to”, viện dẫn cắt xén, xuyên tạc, phóng đại những câu chuyện và số liệu lượm lặt trên các báo mạng.

Đỗ Ngà bịa đặt trắng trợn ra câu chuyện “doanh nghiệp nhà nước bóc lột doanh nghiệp tư nhân”.

Ngay từ đoạn đầu bài viết của mình, Đỗ Ngà đã bịa đặt trơ trẽn, sặc mùi phản động rằng: doanh nghiệp tư nhân bị chính sách bất công, thậm chí còn bị doanh nghiệp nhà nước bóc lột!? Trong khi thực tế, hàng trăm nghìn doanh nghiệp và hàng chục triệu người dân Việt Nam đều thấy rõ sự thật là tất cả các doanh nghiệp ở nước ta, gồm có doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đều hoạt động, sản xuất, kinh doanh bình đẳng theo Luật Doanh nghiệp ban hành, sửa đổi vào các năm 2005, 2014, 2020.…

Read more