VẠCH TRẦN LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA NGUYÊN ANH

Gần đây, trên mạng internet, Nguyên Anh đã đăng tải bài viết có tựa đề “Việt Nam đất nước – con người hôm nay”. Nội dung bài viết với những luận điệu xuyên tạc, suy diễn vô căn cứ, bóp méo sự thật về sự hình thành lãnh thổ quốc gia; chính sách khai thác tài nguyên và các chính sách an sinh xã hội. Có thể thấy, đây là những luận điệu suy diễn, xuyên tạc sự thật hết sức thô thiển, bỉ ổi của y nhằm bóp méo sự thật, gây ra nhận thức lệch lạc, mất niềm tin đối sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Vì vậy, cần phải tỉnh táo để nhìn nhận đúng bản chất trên một số nội dung sau:

1.Cần phải nhận thức đúng về sự hình thành lãnh thổ nước ta

 Trong bài viết, Nguyên Anh xuyên tạc rằng, lãnh thổ nước ta trước đây nằm sâu trong lãnh thổ Trung Quốc nhưng do bị lấn ép nhiều nên phải trôi dạt đến phía Nam hôm nay.…

Read more