CẦN VẠCH MẶT, LÊN ÁN NHỮNG KẺ TRÁO TRỞ, XUYÊN TẠC VỀ VẤN ĐỀ NHÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM

Việt Nam tham gia ứng cử vào vị trí thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025 là một quyết định đầy trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đối với vấn đề quyền con người không chỉ ở phạm vi đất nước Việt Nam, mà còn ở phạm vi thế giới. Vậy mà khi có tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam về việc này, ngay lập tức trên một số trang mạng đã xuất hiện ý kiến không chỉ công kích, chỉ trích và xuyên tạc, phủ nhận những thành tựu nhân quyền của Việt Nam, mà còn nhạo báng, sỉ nhục cả Hội đồng Nhân quyền của Liên hợp quốc. Trong đó bài viết của Nguyễn Hữu Vinh trên trang RFAvietnam là một ví dụ.

Thứ nhất, tôi cho rằng, Nguyên Hữu Vinh là người có nhiều am hiểu về nhân quyền, quyền con người và lịch sử quyền con người ở Việt Nam.…

Read more