THANH NIÊN VIỆT NAM GIỮ VỮNG NIỀM TIN SẮT SON VỚI ĐẢNG

Gần một thế kỷ dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh, phát huy vai trò xung kích, tiên phong đến những nơi gian khổ nhất, sẵn sàng chiến đấu hy sinh quên mình để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Vượt qua muôn trùng gian nan thử thách, lớp lớp các thế hệ thanh niên đã học tập, lao động và chiến đấu cho khát vọng độc lập, dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dựng xây một đất nước hùng cường.

Thế nhưng, trên một số trang mạng, một số kẻ đã phát tán bài viết “Tại sao thanh niên chán đảng CSVN?” với những lời lẽ hằn học, thiếu khách quan, họ đã cố tình nói xấu, bôi nhọ, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên và cho rằng “thanh niên thiếu hoài bão, ước mơ”… Đây thực chất là những chiêu trò phản động của các thế lực thù địch, nhằm tác động xấu vào tư tưởng, tình cảm của thanh niên, cần phải lên án, đấu tranh, bác bỏ.…

Read more