NHẬN DIỆN ÂM MƯU CHỐNG PHÁ BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV

Trong khi cả hệ thống chính trị nước ta đang tích cực triển khai bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, thì trên các trang mạng, các phần tử cực đoan lại tung ra hàng loạt luận điệu xuyên tạc nhằm chống phá công tác bầu cử của ta. Tiêu biểu trên Boxitvn Đan Thương có bài viết “Quốc hội ta …nó thế (đêk) nào ấy…”. Đây là bài viết thể hiện sự thiếu hiểu biết về pháp luật, nhưng thông qua sự uốn éo của miệng lưỡi “con buôn chính trị”, Đan Thương đã thay đổi bản chất vụ việc, cố tình che đậy tạo cớ để tuyên truyền xuyên tạc và tấn công công tác bầu cử tại Việt Nam, bởi vì:

 Thứ nhất, ngày 11/01/2021 Ủy ban Thường vụ Quốc đã ban hành Nghị quyết số 1185/NQ – UBTVQH14, Nghị quyết về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần, đại biểu Quốc hội khóa XV, theo Nghị quyết số đại biểu là người ngoài Đảng từ 25 – 50 đại biểu, tương đương từ 5 – 10%.…

Read more