Không thể phá được “ngày hội của toàn dân”

Càng gần đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, thì sự chống phá của các thế lực thù địch lại càng trở lên quyết liệt hơn với những thủ đoạn vô cùng nguy hiểm, độc ác. Mới đây trên mạng xã hội, Nguyễn Thông đã tải bài viết: “Thành ngữ mới: Cách mạng là ngày hội của quần chúng nhân dân”, với nhiều luận điệu sai lệch, xuyên tạc hòng gây sự hiểu lầm, hoài nghi trong nhân dân về bản chất và phương thức tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp ở nước ta sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 5 năm 2021. Nhân đây, cần khẳng định đôi điều để Nguyễn Thông hiểu về bầu cử ở Việt Nam.

Thứ nhất, bầu cử là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân Việt Nam

Ở Việt Nam, quyền bầu cử là một trong những quyền chính trị cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp – đạo luật có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật của Nhà nước ta.…

Read more