SỰ THẬT VỀ CÂU LẠC BỘ TÌNH NGƯỜI

Trong gian gần đây đã xuất hiện tình trạng một số hội, nhóm, câu lạc bộ lợi dụng hoạt động tâm linh để tổ chức những buổi rao giảng với nội dung phản khoa học, làm sai lệch về nhận thức và hành vi của nhiều người tham dự, đi ngược với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Đặc biệt là Câu lạc bộ tình người đã lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để tuyên truyền luận điệu sai trái, vi phạm pháp luật gây bất ổn trong đời sống xã hội.

1.Các hoạt động lợi dụng tâm linh để vụ lợi của Câu lạc bộ tình người:

Câu lạc bộ tình người thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển trí tuệ cộng đồng (Hà Nội), chính thức ra mắt ngày 30 – 7 – 2019. Với vỏ bọc là Câu lạc bộ thực hiện “kết nối những trái tim nhân ái”, “phát triển giá trị trí tuệ hạnh phúc cộng đồng”, “lan tỏa trí tuệ”, “làm phúc giúp đời”,… Nhưng thực chất là những hành vi thu hút, lôi kéo những thành viên mới tham gia vào Câu lạc bộ.…

Read more