GHI NHỚ LỜI BÁC TRONG NGÀY BẦU CỬ

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 được ấn định là Chủ nhật ngày 23 tháng 5 năm 2021, cũng là dịp chúng ta kỷ niệm 131 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu. Trong dịp này, khắc ghi lời Bác dạy, mỗi công dân Việt Nam cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, có đóng góp thiết thực để tạo nên thành công cho ngày bầu cử cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân.

Tại cuộc tổng tuyển cử lần đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (ngày 6-1-1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời hiệu triệu khẳng định cuộc tổng tuyển cử này là dịp để “tỏ rõ” cho thế giới biết rằng nhân dân Việt Nam ta đã:

Kiên quyết đoàn kết chặt chẽ,

Kiên quyết chống bọn thực dân,

Kiên quyết tranh quyền độc lập.

Read more