BÁC BỎ MỌI LUẬN ĐIỆU VU CÁO VIỆT NAM ĐÀN ÁP NGƯỜI TỰ ỨNG CỬ

Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trải qua một quy trình 5 bước với 3 vòng hiệp thương chặt chẽ, dân chủ, cẩn trọng, không phân biệt, danh sách và số lượng chính thức các ứng cử viên đã được công bố. Tuy nhiên, cũng chính vào giai đoạn quan trọng này các thế lực thù địch luôn tận dụng mọi cơ hội để gia tăng các hoạt động chống phá, tung ra các luận điệu sai trái đi ngược lại với thực tế của cuộc bầu cử mà chúng ta đang tiến hành.

1.Những kẻ mang danh “ứng cử viên độc lập” là nhằm phá hoại bầu cử. Vừa qua, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã ngang nhiên đưa ra những nhận định phi lý, thiếu thực tế về công tác tổ chức bầu cử tại Việt Nam.…

Read more