HÃY CẢNH GIÁC VỚI ÂM MƯU CHỐNG PHÁ BẦU CỬ QUỐC HỘI CỦA PHẠM TRẦN

Vừa qua trên Bloger của danlambao Phạm Trần có bài viết: “Hoà giải – hòa hợp đãi môi”, cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam không hề quan tâm đến vấn đề đại đoàn kết dân tộc và chuyện bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra ngày 23/05/2021 cũng vẫn là chuyện “đảng cử dân bầu” đặt dưới chế độ một đảng độc tài cai trị, độc quyền tổ chức bầu cử, vừa qua có hai người tự ứng cử đại biểu quốc hội ở phía Bắc là ông Trần Quốc Khánh và Lê Trọng Hùng đã bị bắt giam. Thực tế chứng minh rằng, Phạm Trần đang xuyên tạc, bóp méo lịch sử cũng như thực tiễn.

Thứ nhất, ngay từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ, để tập hợp lực lượng cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trương mở rộng và củng cố mặt trận dân tộc thống nhất: “Từ Nam đến Bắc ai là người tán thành hòa bình thống nhất, độc lập, dân chủ thì chúng ta sẵn sàng đoàn kết với họ, thật thà hợp tác với họ, dù từ trước tới nay họ đã theo phe phái nào”.…

Read more