TIẾNG KÊU LẠC LÕNG CỦA NHỮNG KẺ LƯU VONG, PHẢN ĐỘNG

Gần đây, trên mạng internet, một số kẻ phản động, lưu vong chính trị ở nước ngoài đăng tải một số bài viết xuyên tạc bản chất nền giáo dục và các giá trị đạo đức xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Với những luận điệu ngụy tạo, chúng bôi đen, bóp méo về nền giáo dục, các giá trị đạo đức tốt đẹp mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang dày công xây dựng. Vì vậy, cần phải tỉnh táo để nhận diện đúng vấn đề này trên một số nội dung sau:

1.Công cuộc cải tại xã hội chủ nghĩa sau khi thống nhất đất nước là cần thiết và đầy tính nhân văn

Những kẻ lưu vong cho rằng, sau khi thống nhất đất nước, Đảng Cộng sản đã dùng “chiêu trò” với nhân dân và đẩy nhân dân vào chỗ tán gia bại sản.…

Read more