“Diễm Thi – Người Buôn Gió” – Kẻ chuyên đặt điều hại dân, hại nước

Trên trang Thongluan-rdp kẻ tự xưng là “Diễm Thi-Người Buôn Gió” bịa đặt ra cái gọi là “Chế độ cộng sản Việt Nam lo sợ bị phê bình và chỉ trích”. “Diễm Thi-Người Buôn Gió” đã trắng trợn xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam. “Y” còn xuyên tạc, đơm đặt những ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Mục đích đen tối, nham hiểm của “Diễm Thi-Người Buôn Gió” là: Hướng lái dư luận nhằm hạ thấp uy tín, danh dự của các đồng chí lãnh đạo, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hạ thấp uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng và cuối cùng là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trước những luận điệu xuyên tạc dù là đã cũ rích, được nhai đi nhai lại nhiều lần của những tên phản động, luôn tìm mọi cách cản trở sự phát triển đi lên của đất nước ta như “Diễm Thi-Người Buôn Gió”, mỗi người dân Việt Nam cần đề cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh bác bỏ những luận điệu sai trái, thù địch, phản động của những kẻ chuyên đặt điều hại dân, hại nước như “Diễm Thi-Người Buôn Gió”.…

Read more

Thái Hạo cần có cái nhìn công tâm về nền giáo dục Việt Nam

Sự nghiệp giáo dục – đào tạo là sự nghiệp quan trọng, lâu dài, xuyên suốt trong mọi quá trình tồn tại của một dân tộc. Ít có lĩnh vực nào được xã hội, người dân quan tâm như lĩnh vực giáo dục – đào tạo. Cũng ít có hoạt động nào mà lại liên quan mật thiết đến mọi người, mọi nhà như giáo dục. Ở Việt Nam chúng ta, từ khi nước nhà độc lập, nói đến giáo dục – đào tạo là nói đến triển vọng, là tương lai của cả gia đình, tiền đồ và thử thách của toàn dân tộc trên con đường phát triển.

Trên trang Baotiengdan, bút danh Thái Hạo viết bài “Về khởi điểm của giáo dục”. Bài viết bày tỏ “tâm trạng” về nền giáo dục Việt Nam khi bàn về cách tiếp cận nền tảng khởi đầu giáo dục của con người… Tuy nhiên, tác giả lại có cái nhìn thiếu khách quan, phiến diện về quá trình phát triển của nền giáo dục Việt Nam từ xa xưa đến nay: Cho rằng chưa thật quan tâm đến “điểm xuất phát” của giáo dục; so sánh “cây” và “đất” rất khập khiễng và nhiều mâu thuẫn; so sánh “người” và “cá” rất tầm thường…Tác giả không hiểu “con người” chúng ta đều có “quá trình nhận thức” đã được các nhà khoa học duy vật và khoa học tự nhiên trong lịch sử nghiên cứu rất sâu sắc và khẳng định rất rõ ràng.…

Read more

VƠM LẠI GIỞ THÓI “BA HOA” VỀ CHÍNH SÁCH QUỐC PHÒNG CỦA VIỆT NAM

Gần đây trên một số trang mạng như: Bureau CTM Media – Âu Châu, Boxitvn … có đăng tải bài viết: “Ba không hay chín không?” của Bùi Quang Vơm vu cáo, xuyên tạc chính sách quốc phòng của Việt Nam, bằng cách đưa một số vấn đề tranh chấp trên biển Đông, cùng với những lời lẽ “lươn lẹo”, để người khác lầm tưởng rằng đó là những “góp ý”, “hiến kế” về chính sách quốc phòng của Việt Nam. Chúng cho rằng: Chính sách quốc phòng“ba không” là lạc điệu “không giống ai”, “không phân biệt đúng sai, không bênh vực cái đúng, không phù thịnh, không bất phù suy”… nhằm đưa ra “khuyên nhủ” dẫn dụ người khác theo tư tưởng sai trái của mình.

Với những lời lẽ “ba hoa” như vậy thực chất Vơm muốn gì? – đó là muốn hướng lái Việt Nam tham gia vào các liên minh quân sự, hòng đưa Việt Nam đi vào quỹ đạo lệ thuộc vào nước này, nước nọ, qua đó nhằm thay đổi thể chế chính trị, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam…

Đây là những lời lẽ thiếu khách quan, suy diễn một chiều của kẻ bất mãn chống phá chế độ.…

Read more

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ ĐIỀU TIÊN QUYẾT LÀM CHO ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH HƠN

Với quan điểm của Đảng là nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự chuyển biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, theo đó, những hạn chế, khuyết điểm được đăng tải công khai thế hiện rõ quyết tâm của Đảng với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn.

Thế nhưng các lực lượng phản động, thù địch đã cố tình xuyên tạc, làm sai lệch nhận thức và dư luận, bằng những trích dẫn cắt xén, lắp ghép về những yếu kém, khuyết điểm trong Đảng và trong cán bộ Đảng viên, từ đó cho rằng đảng viên “học không nổi” tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nên còn có nhiều đảng viên vi phạm sai lầm khuyết điểm.…

Read more

Không phải cái gì cũng đo được bằng tiền

Trong thời đại hiện nay vai trò của đồng tiền là không thể phủ nhận, nó là phương tiện giúp nâng cao đời sống vật chất và thỏa mãn nhu cầu tinh thần của con người. Nhưng “mặt trái của đồng tiền” đối với mỗi con người và xã hội cũng không hề nhỏ. Nếu sử dụng đồng tiền với mục đích trong sáng, cao cả, nó sẽ mang lại niềm vui, hạnh phúc cho con người và thúc đẩy xã hội phát triển. Ngược lại, khi đặt đồng tiền lên trên hết, kiếm tiền bằng mọi giá, coi thường kỷ cương, phép nước, nó sẽ phá vỡ hạnh phúc, làm băng hoại đạo đức, đảo lộn các giá trị xã hội, kìm hãm sự phát triển kinh tế – xã hội. Mặt trái của đồng tiền đã và đang tác động tiêu cực đến mọi quốc gia trên thế giới, không chỉ riêng Việt Nam.…

Read more

CẢNH GIÁC VỚI SỰ XUYÊN TẠC VỀ KẾT QUẢ PHÒNG CHỐNG COVID – 19 Ở VIỆT NAM

Trong những ngày gần đây cả nước đang tập trung mọi nỗ lực để kiểm soát và xử lý có hiệu quả các nguồn lây lan do dịch Covid – 19 gây nên. Lợi dụng sự kiện này trên mạng xã hội, các đối tượng thù địch đã liên tục xuyên tạc, phát tán những thông tin sai lệch gây hoang mang dư luận về công tác phòng, chống dịch bệnh của chúng ta.

1.Sự xuyên tạc của các thế lực thù địch về tình hình dịch bệnh và những nỗ lực phòng chống dịch covid – 19 ở Việt Nam. Nhiều tổ chức phản động ở ngoài nước như: Việt Tân, Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, các đài phát thanh VOA, RFA, Chân trời mới media, Hội anh em dân chủ… đã cấu kết với những phần tử chống đối ở trong nước, lợi dụng triệt để mạng xã hội để đăng tải những thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh và kết quả phòng chống Covid-19 ở trong nước.…

Read more

NẾU ĐÃ LÀM ĐÚNG THÌ ĐÂU PHẢI LO SỢ

Vừa qua, trên trang Bureau CTM Media – Âu Châu, Nguyên Sa và Luật Khoa đã có bài viết: Khi một chú cừu trắng (như tôi) cũng phải đọc Cẩm nang nuôi tù”. Toàn bộ bài viết đã xuyên tạc Hiến pháp về quyền con người, quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam; đồng thời cổ súy cho tác giả Đoan Trang và cuốn sách “Cẩm nang nuôi tù”, kích động phản kháng chống đối Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây chính là sự chống phá Đảng, chế độ ở Việt Nam hiện nay của các thế lực thù địch trong và ngoài nước. Trong đó, tự do ngôn luận, báo chí đang là một mục tiêu xuyên tạc, bôi nhọ của chúng.

Chúng ta đều biết rằng, quyền tự do ngôn luận là một trong những quyền cơ bản của con người được ghi nhận trong Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền năm 1948 và Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966.…

Read more

GHI NHỚ LỜI BÁC TRONG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng”; “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng”. Thấm nhuần lời dạy của Người, báo chí cách mạng đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, luôn đi đầu trong việc tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin, chủ trương, đường lối cách mạng của Đảng, vận động, cổ vũ các tầng lớp nhân dân vững tin theo Đảng, đoàn kết một lòng, tiến hành Tổng khởi nghĩa thành công (1945), lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam – kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tiếp đó, báo chí cách mạng đã đồng hành cùng dân tộc ta liên tiếp giành thắng lợi trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. …

Read more

KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC NGÀY SINH CỦA BÁC

Gần đây, trên trang mạng Danlambao, phần tử phản động có tên là Nguyễn Thị Cỏ May đã đăng tải bài viết với tựa đề “Tới 19/5 nhắc người ta nhớ Bác” với những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu ngày sinh của Bác. Chúng phủ nhận ngày sinh của Bác, bịa đặt, tạo dựng nên những câu chuyện về thân thế, sự nghiệp, quá trình hoạt động cách mạng nhằm bôi nhọ nhân cách, uy tín của Người. Vì vậy, cần phải tỉnh táo để nhận diện đúng, phản bác những luận điệu xuyên tạc này.

Bằng cách tạo dựng, bịa đặt những câu chuyện về ngày sinh của Bác, những kẻ phản động đã phủ nhận ngày sinh 19 tháng 5 năm 1890 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng viện dẫn vô căn cứ rằng, trong hành trình ra đi tìm đường cứu nước khắp năm châu, Hồ Chí Minh chỉ khai năm sinh (1891, 1892, 1893, 1894, 1895) chứ hoàn toàn không có ngày sinh.…

Read more

SỰ NGÂY NGÔ VỀ KINH TẾ, PHẢN ĐỘNG VỀ CHÍNH TRỊ CỦA ĐỖ NGÀ

Gần đây, Đỗ Ngà đăng tải bài viết “ Chỉ cần vứt cái gọi là Quốc hội vào sọt rác thì dân rất hoan nghênh”. Trong bài viết này, Đỗ Ngà đưa ra những lập luận ngây ngô về vấn đề kinh tế. Rồi từ đó, Đỗ Ngà liên hệ, suy diễn đến vấn đề chính trị ở Việt Nam với sự bịa đặt, chụp mũ, phản động, tùy tiện hết mức.

Đỗ Ngà với vốn kiến thức “nghe hơi nồi chõ” về kinh tế mà bày đặt làm thánh phán về kinh tế, rồi suy diễn bừa bãi sang chính trị

Ngay từ đầu bài viết của mình, Đỗ Ngà đã phán xét “đanh thép”: “Trong kinh tế, nếu độc quyền thì thị trường phải chấp nhận sự áp đặt của doanh nghiệp, còn nếu cạnh tranh thì doanh nghiệp phải chấp nhận sự áp đặt của thị trường”. Nhận định này của Đỗ Ngà dễ “lừa dụ”, “ru ngủ” người nghe tưởng như là có lý, nhưng thực tế thì độc quyền và cạnh tranh luôn tồn tại song hành.…

Read more