Cảnh giác với các luận điệu xuyên tạc về tự do, tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam

Mới đây trên trang mạng xã hội Thái Thanh có giật tít: Tình hình tôn giáo tháng 4/2021: Hoa Kỳ đề nghị đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần “quan tâm đặc biệt”. Bài viết đã đăng tải nhiều thông tin sai lệch, tiêu cực về tình hình tôn giáo và hoạt động tôn giáo ở Việt Nam thời gian qua, thể hiện sự chống đối chính trị, mưu đồ kích động nhân dân và giáo dân tiến hành các hoạt động gây rối trật tự, chống đối người thi hành công vụ, vi phạm pháp luật, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Nhân đây cũng gửi đến Thái Thanh đôi điều để y cùng những tổ chức, cá nhân đội lốt “dân chủ”, “nhân quyền”, “tự do tôn giáo” đừng tiếp tục dùng ngòi bút để đổi trắng thay đen, đánh lừa dư luận về tình hình tôn giáo ở Việt Nam.…

Read more