SỰ NGÂY NGÔ VỀ KINH TẾ, PHẢN ĐỘNG VỀ CHÍNH TRỊ CỦA ĐỖ NGÀ

Gần đây, Đỗ Ngà đăng tải bài viết “ Chỉ cần vứt cái gọi là Quốc hội vào sọt rác thì dân rất hoan nghênh”. Trong bài viết này, Đỗ Ngà đưa ra những lập luận ngây ngô về vấn đề kinh tế. Rồi từ đó, Đỗ Ngà liên hệ, suy diễn đến vấn đề chính trị ở Việt Nam với sự bịa đặt, chụp mũ, phản động, tùy tiện hết mức.

Đỗ Ngà với vốn kiến thức “nghe hơi nồi chõ” về kinh tế mà bày đặt làm thánh phán về kinh tế, rồi suy diễn bừa bãi sang chính trị

Ngay từ đầu bài viết của mình, Đỗ Ngà đã phán xét “đanh thép”: “Trong kinh tế, nếu độc quyền thì thị trường phải chấp nhận sự áp đặt của doanh nghiệp, còn nếu cạnh tranh thì doanh nghiệp phải chấp nhận sự áp đặt của thị trường”. Nhận định này của Đỗ Ngà dễ “lừa dụ”, “ru ngủ” người nghe tưởng như là có lý, nhưng thực tế thì độc quyền và cạnh tranh luôn tồn tại song hành.…

Read more