CẢNH GIÁC VỚI SỰ XUYÊN TẠC VỀ KẾT QUẢ PHÒNG CHỐNG COVID – 19 Ở VIỆT NAM

Trong những ngày gần đây cả nước đang tập trung mọi nỗ lực để kiểm soát và xử lý có hiệu quả các nguồn lây lan do dịch Covid – 19 gây nên. Lợi dụng sự kiện này trên mạng xã hội, các đối tượng thù địch đã liên tục xuyên tạc, phát tán những thông tin sai lệch gây hoang mang dư luận về công tác phòng, chống dịch bệnh của chúng ta.

1.Sự xuyên tạc của các thế lực thù địch về tình hình dịch bệnh và những nỗ lực phòng chống dịch covid – 19 ở Việt Nam. Nhiều tổ chức phản động ở ngoài nước như: Việt Tân, Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, các đài phát thanh VOA, RFA, Chân trời mới media, Hội anh em dân chủ… đã cấu kết với những phần tử chống đối ở trong nước, lợi dụng triệt để mạng xã hội để đăng tải những thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh và kết quả phòng chống Covid-19 ở trong nước.…

Read more

NẾU ĐÃ LÀM ĐÚNG THÌ ĐÂU PHẢI LO SỢ

Vừa qua, trên trang Bureau CTM Media – Âu Châu, Nguyên Sa và Luật Khoa đã có bài viết: Khi một chú cừu trắng (như tôi) cũng phải đọc Cẩm nang nuôi tù”. Toàn bộ bài viết đã xuyên tạc Hiến pháp về quyền con người, quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam; đồng thời cổ súy cho tác giả Đoan Trang và cuốn sách “Cẩm nang nuôi tù”, kích động phản kháng chống đối Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây chính là sự chống phá Đảng, chế độ ở Việt Nam hiện nay của các thế lực thù địch trong và ngoài nước. Trong đó, tự do ngôn luận, báo chí đang là một mục tiêu xuyên tạc, bôi nhọ của chúng.

Chúng ta đều biết rằng, quyền tự do ngôn luận là một trong những quyền cơ bản của con người được ghi nhận trong Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền năm 1948 và Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966.…

Read more