Thái Hạo cần có cái nhìn công tâm về nền giáo dục Việt Nam

Sự nghiệp giáo dục – đào tạo là sự nghiệp quan trọng, lâu dài, xuyên suốt trong mọi quá trình tồn tại của một dân tộc. Ít có lĩnh vực nào được xã hội, người dân quan tâm như lĩnh vực giáo dục – đào tạo. Cũng ít có hoạt động nào mà lại liên quan mật thiết đến mọi người, mọi nhà như giáo dục. Ở Việt Nam chúng ta, từ khi nước nhà độc lập, nói đến giáo dục – đào tạo là nói đến triển vọng, là tương lai của cả gia đình, tiền đồ và thử thách của toàn dân tộc trên con đường phát triển.

Trên trang Baotiengdan, bút danh Thái Hạo viết bài “Về khởi điểm của giáo dục”. Bài viết bày tỏ “tâm trạng” về nền giáo dục Việt Nam khi bàn về cách tiếp cận nền tảng khởi đầu giáo dục của con người… Tuy nhiên, tác giả lại có cái nhìn thiếu khách quan, phiến diện về quá trình phát triển của nền giáo dục Việt Nam từ xa xưa đến nay: Cho rằng chưa thật quan tâm đến “điểm xuất phát” của giáo dục; so sánh “cây” và “đất” rất khập khiễng và nhiều mâu thuẫn; so sánh “người” và “cá” rất tầm thường…Tác giả không hiểu “con người” chúng ta đều có “quá trình nhận thức” đã được các nhà khoa học duy vật và khoa học tự nhiên trong lịch sử nghiên cứu rất sâu sắc và khẳng định rất rõ ràng.…

Read more