PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA DÂN TỘC BÁC BỎ MỌI LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA KẺ XẤU

Ngày 5/6/2021, Chính phủ đã tổ chức Lễ ra mắt “Quỹ Vaccine” phòng, chống Covid-19. Ngay sau khi “Quỹ Vaccine” được thành lập đã được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhiệt tình hưởng ứng. Trong một thời gian ngắn chúng ta đã huy động được hàng nghìn tỷ đồng. Đây là con số nói lên sự đồng thuận của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng, phát huy truyền thống, đạo lý thương yêu, đùm bọc, chở che cho nhau có từ ngàn năm văn hiến của dân tộc ta. Vậy mà vẫn còn có những luận điệu với lời lẽ hằn học, “chọc gậy bánh xe” xuyên tạc chủ trương, cách làm tốt đẹp và hiệu quả của Đảng và Nhà nước ta.

1.Những luận điệu xuyên tạc, cố tình bóp méo sự thật về Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 của Việt Nam. Sau khi Chính phủ Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt “Quỹ Vaccine” phòng, chống Covid-19 một số đài, báo, trang mạng thù địch đã đưa những thông tin có nội dung thiếu chính xác, bóp méo sự thật, xuyên tạc chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta.…

Read more