Bản mặt vô liêm sỉ của Đỗ Ngà

Trong số những kẻ phản động lưu vong Đỗ Ngà thường xuyên có những bài viết chống phá Đảng và nhà nước Việt Nam. Tính phi lý, vu khống bịa đặt trong những bài viết của Y đều đã được chứng minh bác bỏ. Nếu là người có lương tri và còn một chút liêm sỉ thì cũng phải lấy đó làm điều xấu hổ. Thế nhưng, với bản chất của một kẻ vô liêm sỉ, Đỗ Ngà vẫn xuất hiện trên các trang mạng phản động với những luận điệu chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam. Mới đây trên trang mạng phản động Bureau CTM Media – Âu Châu, Đỗ Ngà viết bài “Năng lực thì yếu kém nhưng thủ đoạn thì vô biên”. Y cho rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam không có năng lực lãnh đạo tăng năng suất lao động của người Việt Nam; “cách duy nhất mà CS có thể làm là tăng thời gian làm việc của người lao động”; “Tăng tuổi nghỉ hưu thì nhà nước thu được nhiều nhưng lại chi ít hơn.…

Read more