TIẾNG NÓI LẠC LÕNG

Đang trong “mùa” Covid, cả nước “chống dịch như chống giặc” thì một vài cơ sở tôn giáo vẫn tổ chức sinh hoạt, không thực hiện đúng quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo các cấp về phòng chống dịch. Trong đó, có Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng ở Thành phố Hồ Chí Minh là một ví dụ.

Được biết, để góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị UBND các tỉnh, thành tổ chức thực hiện một số biện pháp chống dịch Covid -19 cho tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành và người theo tín ngưỡng, tôn giáo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid -19 và Bộ Nội vụ. Đồng thời, tuyên truyền, vận động tạm dừng các sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo tập trung và treo biển cảnh báo, thông tin về việc này trước cửa cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.…

Read more